!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vad innebär det att vara medlem?

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening, där alla medlemmar gemensamt äger husen och solidariskt delar kostnaderna i proportion till lägenhetens andelsvärde. Värdet av andelen anges varje år inför deklarationen och förmögenhetsvärdet skall deklareras.

Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen.

Du har rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, som att flytta dörrar och väggar. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill.

Bostadsrättsföreningens styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen.

Föreningens stadgar, årsmötesprotokoll m.m. finns att ladda hem från dokumentarkivet till vänster på sidan.