!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fukt- och vattenskador

Föreningens fastigheter är byggda i mitten på 50-talet med en standard som var anpassad till den tidens byggnadskrav. Idag har vi helt andra krav på hygien
samt att badrummet mer och mer skall vara trivsamt och mysigt.

Fuktskador i badrum medför stora kostnader för föreningen och för dig som medlem.
Erfarenheten visar att i stort sett alla vattenskador beror på ett felaktigt, eller i vissa fall helt undermåligt, arbete.

Ska du renovera/bygga om ditt badrum så är det styrelsens krav att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande regler och bestämmelser.

Det är ur garanti- och reklamationssynpunkt helt avgörande att du inte betalar svarta pengar.

Kom även ihåg att innan du påbörjar en stor renovering eller ombyggnad ska informera styrelsen om detta.