!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighetsskötare

Heter Mikael Ericson

 

Mikael arbetar för närvarande 100% tid och har följande arbetsuppgifter:

Fastighetsunderhåll.

Administrativa uppgifter såsom kontakt med mäklare, leverantörer. försäkringsbolag.

Snöröjning och halkbekämpning dagtid på vinter.

 

Mikael kan nås dagtid mellan måndagar kl 13:00 till 19:00

Tisdagar - fredagar 8:00 till 17:00

Telefon 08-965032

För joursnöröjning och har vi ett avtal med externt företag.

Uppdaterad 2013-10-09 av P-O Berggren