!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historia

Bostadsrättsföreningen Edsberg nr 1 bildades i september 1953.
Byggnationen påbörjades 1952 och första lägenheten var klar för inflyttning i september 1953.
Ursprungligen värmdes husen med kol. Kolet ersattes ganska tidigt med oljebrännare och idag har de flesta Bostadsrätterna fjärrvärme från Sollentuna energi.
Indragningen av fjärrvärme i föreningen genomfördes 1999 – 2000. Radhusen bestod är ursprungligen av 3 och 4 rum men idag har flera byggts ut och kan ha flera rum. 29 st radhuslägenheter byggdes ut på trädgårdssidan 1968-1969. Under årens lopp har många lägenheter renoverats och byggts om, vilket innebär att varje lägenhet har sin egen utfomning.
 
Under åren har vi haft 3 större bränder. 1985 Brann en av radhusen ner-
Trolig orsak var en avfuktare som ställts in efter en vattenskada. 1991 startade en brand troligen i en TV. En annan brand startade efter att en spis glömts på 1999.
 
I samband med föreningens 50-årsjubileum 2003 framställdes en video och en DVD från en 8 mm’s film tagen under uppförandet av radhuslängorna.

 

Uppdaterad 2013-10-09 av P-O Berggren