!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avisering och Betalning

Föreningen aviserar månadsavgiften en gång per månad. Aviseringen skrivs och delas ut före den 15e i varje månad och delas ut i brevlådorna av fastighetsskötaren. Månadsavgifterna skall alltid betalas in till plusgirokonto 417 31 00-1 senast den sista i varje månad.

Vid betalning skall OCR nummret anges. Varje bostadsrätt har tilldelats ett unikt OCR nummer och är samma varje gång vi aviserar. Detta gör det möjligt att tex betala flera månader i förväg genom att betala in ett större belopp. Detta kan vara praktiskt vid tex en längre bortvaro eller saknad avi.  Dock kan inte den färdigskrivna inbetalningskortet användas eftersom beloppet inte går att ändra på denna.

Försenad betalning

I samband med aviseringen hämtas transaktionsfiler från Nordea och jämförs med förra månadens debiterade belopp. Om det finns en differens räknas denna in den nya Aviseringen. Ifall differensen är negativ kommer detta att resultera i röda siffror på avin och det debiterade och förfallna beloppet adderas och skrivs på inbetalningskortet. Betalning av det förfallna beloppet skall då ske snarast av medlemmen.

Försenad betalning innebär en förseningsavgift om 150 kronor på nästa avi.