!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

I Brf Edsberg nr 1:s styrelse finns följande funktionärer:

Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter

Email till ordinarie och suppleanter kan skickas till 

Styrelsen träffas en gång per månad och består för närvarande av:

Ordförande Kenth Karlsson Rudbecks väg 50   072-5064035  
Ordinarie Peter Strand Rudbecks väg 133   0708-965396  
Ordinarie Rune Larsson Slottsvägen 37   0730-541791  
Ordinarie Agneta Sjöstedt Rudbecks väg 46   070-5388195  
Ordinarie Helene Sommerfelt Rudbecks väg 57   070-6095006  
Ordinarie Eric Carlsson Rudbecks väg 135   070-8430140  
Suppleant Lars Jonsson Jarkell Rudbecks väg 37   070-6574646  
Suppleant Thomas Söder Slottsvägen 33   0730-630021  
Suppleant Thomas Westman Rudbecks väg 99   070-5866161  
Suppleant Sonny Mattsson Slottsvägen 40   070-3300482  
Adjungerad Mikael Ericson     0760-501700

Uppdaterad 2018-09-03 av Mikael Ericson