!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Så här arbetar vi styrelsen

Arbetsgrupper 2018

 

Vår styrelse arbetar tillsammans som grupp. Detta innebär att vi har fördelat olika uppgifter till arbetsgrupper. Gruppernas syfte är att vara kontakter för våra medlemmar samt förbereda frågor inför styrelsemöten.

Fastighetsgruppen:

Fastighetsgruppen arbetar med att bereda fastighetsfrågor inför styrelsemöten när det gäller underhåll, projekt, försäkrings och bygglovsfrågor.

 

Mikael Ericson, sammankallande

Peter Strand

Eric Carlsson

Rune Larsson

Sony Mattsson

Thomas Westman

 

Trafik-/Trädgårdsgruppen

Trafikgruppen arbetar med att bereda frågor rörande våra grönytor, parkeringar och vägfrågor inför styrelsemöten.

 

Helene Sommerfelt, sammankallande

Tomas Söder

Agneta Sjöstedt

Lasse Jonsson

 

IT-gruppen

IT gruppen arbetar med att underhålla vårt administrativa stöd, hemsida, datalagring och bereda frågor inom detta området inför styrelsemöten.

 

Eric Karlsson, samankallande

Sonny Mattsson

Lasse Jonsson

Kenth Karlsson

Rune Larsson

 

Personalgruppen

Personalgruppen har arbetsgivaransvar för arbetsmiljö, löne- och anställningsvillkor.

Kenth Karlsson, samankallande

Helene Sommerfelt

 

Kassör och ekonomigrupp

Kassör och ekonomigrupp ansvarar för våra banklån, budget- och resultatuppföljning samt rapportering till styrelsen.

 

Rune Larsson, sammankallande

Kenth Karlsson