!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bygglov

I många fall krävs det bygglov för plank, murar och staket. När detta planeras är det viktigt att hen är medveten om vilka regler som finns för detta och att styrelsen alltid informeras, oavsett om det krävs bygglov eller inte.

De regler som gäller för närvarande hittas under filarkivet. Alltid bra med en extra kontroll kring hur en bygglovsansökan går till.

Information om detta finns på kommunens hemsida https://www.sollentuna.se/sv/bygga-bo--miljo/bygglov-och-anmalan/