!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trädgård och Trafik

Inom Brf Edsberg arbetar vi i olika arbetsgrupper. Trädgårdsgruppens uppgift är att ansvara för frågor gällande våra gemensamma gröna ytor och ett övergripande helhetsuttryck för vårt område. Vi som jobbar med detta är;

Thomas Söder, 

Agneta Sjöstedt,

Hélène Sommerfelt

Lasse Jonsson

Hur arbetar vi

Vi går promenader tillsammans i området då och då för att få en helhetsbild av hur det ser ut och vad som behöver göras. Tar fram underlag som styrelsen har som grund för sina beslut.

Har du synpunkter är du välkommen att deltaga även om du inte sitter i styrelsen.

Vad är på gång

Häckarna i området är nu nedklippta och under våren 2019 kommer allt börja växa med ny fart, växter som inte hör hemma i häckarna kommer rensas bort och nya plantor kommer att planteras av föreningen. Det kommer bli jättefint!

Passa gärna på att se över den delen av häcken som du själv sköter om. Behöver du hjälp, kan det beställas genom föreningen och MK trädgård som utför arbetet mot faktura.

Under november 2018 kommer 14 st. körsbärsträd tas ner i gränden Rudbecksväg 65-79, 40-50. Anledningen är att dessa träd växt sig för stora under åren och nu riskerar att skada kablar och grund till  fastigheterna. Under våren 2019 kommer stubbfräsning att ske och till nästa höst kommer nya träd planteras på samma platser så områdets karaktär bibehålles. Klotkörsbärsträd kommer att ersätta de gamla träden. Dessa är långsamtväxande och bär ej frukt men blommar vackert under ca 1 mån på våren.

Vi vill passa på att informera om arbete som ska utföras av brf innehavaren:

Häckarna mellan och runt lägenheterna får ej vara högre än 180cm, prata med era grannar och hjälp varandra att hålla det måttet.

I området finns även en hel del tujor och cypresser som växt sig mycket höga, dessa ska inte vara högre än taket på entrésidan

Även fruktträd som planterats en gång i tiden har nu blivit mycket stora och står väldigt nära husen. Fruktträd behöver ses över, beskäras eller tas bort.

En del stora växter eller träd kanske man ärvt efter föregående ägare och inte tänker på att man faktiskt kan ta bort om de skymmer eller växt sig för stora.

Fallfrukt måste tas bort från gräsmattor för att vi ska slippa råttor.

Om man ej har möjlighet att utföra arbetet själv kan föreningen hjälpa till att anlita MK-trädgård som utför arbetet mot faktura.

Ta gärna kontakt med föreningen om ni behöver hjälp eller vill prata om vad som ska eller behöver göras.

Tillsammans kan vi göra området riktigt fint!
Mvh Trädgårdsgruppen

Uppdaterad 2018-12-10